Oferujemy:
Kosultacje z zakresu Ochrony Danych Osobowych:
 • rejestracja baz w GIODO
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez GIODO
 • identyfikacja zbiorów danych
 • modernizacja baz zgodnie z zaleceniami GIODO
 • audyt systemów informatycznych
 • przygotowanie zaleceń dla Administratorów
Projektowanie baz danych:
 • systemy baz danych
 • baza klientów
 • baza kontrahentów
 • baza adresowa
 • baza zgłoszeń serwisowych
 • inne wedle zamówienia
 • dostępne poprzez stronę WWW(przeglądarkę internetową)
 • szybkie, łatwe w obsłudze i w pełni relacyjne