Ochrona danych osobowych

"Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym." - Art.47. Konstytucji RP.

Proces przystosowania firmy do wymagań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych(GIODO) składa się z kilku etapów i należy go uruchamiać dla całej firmy. Oferujemy Państwu pomoc w tym procesie która pomoże uniknąć przykrych konsekwencji kar nałożonych przez GIODO w przypadku nie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

Prowadzimy konsultacje w zakresie:
 • identyfikacji zbiorów danych - zarówno podlegających jak i nie podlegających rejestracji w GIODO
 • rejestracji baz danych w GIODO - spełnienie wymagań Ustawy,wypełnianie wniosków
 • przygotowania odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez GIODO tj.:
  • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych
  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych
 • wskazania baz nie spełniającyh wymagań ustawy oraz sposobów spełnienia tych wymagań
Przeprowadzamy również modernizacje i aktualizacje baz zgodnie z pokontrolnymi zaleceniami GIODO.

Zapytaj teraz !